All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Blog

Home > Innovatie  > Innoveren is simpel wanneer het gedragen wordt.
innoveren-simpel-organisatie

Innoveren is simpel wanneer het gedragen wordt in de organisatie.

Innoveren is simpel wanneer het gedragen wordt in het bedrijf of de organisatie. Door de mens weer centraal te zetten en te werken met wat er al is, maak je innovatie toegankelijk. Ook voor kleine- en MKB ondernemers. 

 

 

Iedereen heeft het over innovatie, maar wat is het eigenlijk?

“Innovatie is een doeltreffend geïmplementeerde verandering, vernieuwing of verbetering van proces, product of dienst.” De nadruk ligt hierbij op doeltreffend. Te vaak wordt innovatie uitgevoerd, vanuit een gevoel van noodzaak. Zeker in deze bijzondere tijden. Er moet iets veranderen en dus gaan we aan de slag. Vaak wordt een belangrijke stap over geslagen. Het vinden van de benodigde verandering of verbetering. Alleen dan leidt innovatie tot een duurzame en gedragen verandering. Dan is innoveren simpel en kan het gedragen worden in de organisatie.

 

 

Innovatie moet gedragen worden binnen de gehele organisatie 

Om succesvol te kunnen innoveren moeten de visie en daaruit vloeiende acties gedragen zijn door de gehele organisatie. Wanneer we de mens weer centraal zetten in de keuzes van de organisatie, zijn alle acties gedragen. Draagvlak van alle betrokkenen bij het innovatievraagstuk is een van de belangrijkste voorwaarden voor doeltreffend innoveren

 

 

Draagvlak creëren 

De eerste stap om draagvlak te creëren is dat gewerkt wordt met wat al aanwezig is. Dat betekent dat innovatie niet altijd hoeft te leiden tot grote veranderingen of investeringen. We gaan eerst op zoek naar de nog onbenutte potentie in de huidige medewerkers, leveranciers, kennis, producten en diensten. Wij geloven dat ontwikkelen niet altijd staat voor het aanleren of aantrekken van iets nieuws. Ont-wikkelen staat voor eruit halen wat er al in zit. Zie het letterlijk alsof er wikkels om bepaalde potentie heen zit. Door deze te verwijderen maken we de al aanwezige vaardigheden en kennis weer opnieuw vrij. En kunnen we het gaan toepassen.

 

Mens zijn centraal zetten als strategie voor innovatie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. De steeds voortdurende ontwikkeling van de maatschappij en onze welvaart, gaat gepaard met razendsnelle technologische ontwikkelingen. Dit is niet of nauwelijks meer bij te houden. Tegelijkertijd is het van groot belang om te beseffen dat menselijke vaardigheden niet door technologie overgenomen kunnen worden. We mogen als mens niet stilzitten in onze ontwikkeling. Nieuw te ontwikkelen vaardigheden vragen om onze aandacht. Daar maken wij als mens het verschil in een razendsnel veranderende wereld vol technologie en digitalisering. Zet  de mens weer centraal in iedere organisatie, waardoor échte innovatie mogelijk is.

 

 

We komen tot stilstand

Steeds vaker zijn signalen zichtbaar dat de huidige manier waarop organisaties zich ontwikkelen en worden aangestuurd, niet meer de gewenste resultaten opleveren. Congruent richting nemen en houden wordt daardoor hard werken. Het zorgt voor onduidelijkheid, wat vervolgens zorgt voor stilstand. We komen niet meer vooruit. Wat we doen lijkt steeds een herhaling van zetten. Het wordt het steeds lastiger om aansluiting te houden met de markt waardoor organisaties hun bestaansrecht verliezen.

 

 

Organisaties raken hun grip kwijt

Steeds meer organisaties en MKB ondernemers hebben het gevoel de grip op de organisatie en de medewerkers kwijt te raken. Ze hebben het gevoel langs alle kanten ingehaald te worden. Dit zijn duidelijke signalen dat er gevraagd wordt om een andere manier van leven en organiseren. Wij zien dat de focus niet verlegd maar juist verbrééd dient te worden. Dat vraagt om andere vaardigheden dan wij gewend zijn, het doet een beroep op onze creativiteit, flexibiliteit, bewustzijn en aanpassingsvermogen.

 

Bewustworden – Ervaren – Testen – Doorpakken

Voordat innovatie kan plaatsvinden, moet eerst duidelijk zijn wat het concrete innovatievraagstuk is. De organisatie dient in te zien waarom innovatie nodig is, wat de benodigde verandering is, hoe we dit onder woorden kunnen brengen, welke stappen nodig zijn en hoe we uiteindelijk overgaan tot concrete actie(s).

 

Wat is er nodig? 

Innoveren is simpel. Om de beweging richting gedragen innovatie te maken hebben we vier pijlers vastgesteld; 

  1. We moeten Anders gaan kijken
  2. Anders gaan waarderen
  3. Dan kunnen we Anders organiseren 
  4. En tot slot Anders doen 

 

 

Onlosmakelijk verbonden

De vier pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het overslaan van een van de pijlers is onmogelijk. Vaak wordt minimaal een van de pijlers toch overgeslagen, waarmee verklaard kan worden waarom pogingen tot innovatie vaak niet succesvol zijn. Iedere verandering vraagt om visie, intuïtie, structuur en actie. We dienen te leren waarom en hoe deze pijlers met elkaar samenhangen, waardoor het praktisch en toepasbaar blijft. Het resultaat is dat we niet blijven hangen in vage of abstracte ideeën en modellen, maar juist overgaan tot concrete en gedragen acties. 

 

 

Hoe werkt dit dan?

Om anders te leren kijken(1) dient een organisatie zichzelf eerst een nieuwe bril aan te meten. Door onze nieuwe bril dienen we niet meer alleen te kijken naar economische waarden. Maar ook naar de sociale en ecologische waarden die we kunnen toevoegen als organisatie. Meervoudige waardecreatie. Wanneer we deze uitgebreidere set aan vaardigheden toepassen, kunnen we de huidige situatie opnieuw gaan waarderen(2).

 

 

Nieuwe maatstaven

Zo bouwt de organisatie zelf nieuwe maatstaven en meetsystemen op basis van deze nieuwe waarden. Wanneer we eenmaal anders kijken en anders waarderen, wordt inzichtelijk hoe we ook anders kunnen gaan organiseren(3). Welke processen dienen we aan te passen? Hoe kunnen we meer halen uit onze huidige mensen en middelen? Dan rest alleen nog de vraag; Hoe gaan we dit in de praktijk brengen? Deze laatste stap is het anders doen(4).

 

Door steeds deze vier pijlers te doorlopen is innoveren simpel en kan het gedragen worden in de organisatie. Het is dan een gestructureerd proces, met een duidelijke bedoeling en resultaat. innovatie vraagt niet altijd meer om grote investeringen, maar kan vaak al bereikt worden door hetgeen er al is, anders te ordenen en te verbinden.


Meer lezen over innovatie? Bekijk onze eerdere blogpost: Innovatie, waar begin je?

No Comments

Post a Comment